Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2018 r.

Decyzja nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych

DZ. URZ. 2018.23
Ogłoszony: 27.01.2018

Pliki do pobrania

powrót
drukuj