Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 83 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 marca 2018 r.

Decyzja nr 83 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie obowiązku współdziałania kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji z Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w zakresie realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”

DZ. URZ. 2018.45
Ogłoszony: 16.03.2018

Pliki do pobrania

powrót
drukuj