Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 112 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2018 r.

Decyzja nr 112 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej

DZ. URZ. 2018.54
Ogłoszony: 10.04.2018

Pliki do pobrania

powrót
drukuj