Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 113 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2018 r.

Decyzja nr 113 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych i wyznaczania osób upoważnionych do wykorzystywania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób

DZ. URZ. 2018.55
Ogłoszony: 10.04.2018

Pliki do pobrania

powrót
drukuj