Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 50 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr 50 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

DZ. URZ. 2018.87
Ogłoszony: 19.09.2018

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj