Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 60 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 listopada 2018 r.

Zarządzenie nr 60 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

DZ. URZ. 2018.113
Ogłoszony: 15.11.2018

Pliki do pobrania

powrót
drukuj