Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 61 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2018 r.

Zarządzenie nr 61 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań w Policji przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz związanych z tymi zadaniami obowiązkami policjantów i pracowników Policji

DZ. URZ. 2018.116
Ogłoszony: 15.11.2018

Pliki do pobrania

powrót
drukuj