Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 62 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 listopada 2018 r.

Zarządzenie nr 62 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

DZ. URZ. 2018.118
Ogłoszony: 15.11.2018

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj