Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 63 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2018 r.

Zarządzenie nr 63 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

DZ. URZ. 2018.120
Ogłoszony: 27.11.2018

Pliki do pobrania

powrót
drukuj