Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 66 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 66 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

DZ. URZ. 2019.3
Ogłoszony: 07.01.2019

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj