Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

DZ. URZ. 2019.9
Ogłoszony: 08.01.2019

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj