Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 62 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2019 r.

Zarządzenie nr 62 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

DZ. URZ. 2019.105
Ogłoszony: 22.10.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj