Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 65 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 października 2019 r.

Zarządzenie nr 65 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym

DZ. URZ. 2019.109
Ogłoszony: 25.10.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj