Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 69 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 listopada 2019 r.

Zarządzenie nr 69 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od służby dla policjantów Komendy Głównej Policji

DZ. URZ. 2019.113
Ogłoszony: 26.11.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj