Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 75 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 75 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form działania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji

DZ. URZ. 2019.121
Ogłoszony: 23.12.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj