Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

DZ. URZ. 2020.1
Ogłoszony: 08.01.2020

Pliki do pobrania

powrót
drukuj