Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

DZ. URZ. 2020.16
Ogłoszony: 27.04.2020

Pliki do pobrania

powrót
drukuj