Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 120 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 maja 2020 r.

Decyzja nr 120 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych – część praktyczna

DZ. URZ. 2020.17
Ogłoszony: 26.05.2020

Pliki do pobrania

powrót
drukuj