Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji

DZ. URZ. 2020.18
Ogłoszony: 26.05.2020

Pliki do pobrania

powrót
drukuj