Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 28 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 28 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zbiorów danych daktyloskopijnych

DZ. URZ. 2020.44
Ogłoszony: 14.08.2020

Pliki do pobrania

powrót
drukuj