Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2020.46
Ogłoszony: 11.09.2020

Pliki do pobrania

powrót
drukuj