Zarządzenie nr 33 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Policji

DZ. URZ. 2020.60
Ogłoszony: 09.12.2020

Pliki do pobrania