Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji

DZ. URZ. 2020.65
Ogłoszony: 23.12.2020

Pliki do pobrania