Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

DZ. URZ. 2021.4
Ogłoszony: 13.01.2021

Pliki do pobrania