Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji

DZ. URZ. 2021.5
Ogłoszony: 13.01.2021

Pliki do pobrania