Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi

DZ. URZ. 2021.14
Ogłoszony: 19.02.2021

Pliki do pobrania