Decyzja nr 50 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 marca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik interwencji

DZ. URZ. 2021.19
Ogłoszony: 15.03.2021

Pliki do pobrania