Decyzja nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji oznaczony symbolem TITS-1/20, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.20
Ogłoszony: 15.03.2021

Pliki do pobrania