Decyzja nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 marca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom VI

DZ. URZ. 2021.21
Ogłoszony: 15.03.2021

Pliki do pobrania