Decyzja nr 69 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2021 r. uchylająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych dla edycji oznaczonej symbolem SASW-6/19

DZ. URZ. 2021.24
Ogłoszony: 30.03.2021

Pliki do pobrania