Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie metod i form nadawania uprawnień do dostępu w Policji, w drodze teletransmisji, do informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL oraz prowadzenia rejestru dostępu do tych informacji

DZ. URZ. 2021.25
Ogłoszony: 30.03.2021

Pliki do pobrania