Zarządzenie nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji

DZ. URZ. 2021.26
Ogłoszony: 12.04.2021

Pliki do pobrania