Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego

DZ. URZ. 2021.28
Ogłoszony: 16.04.2021

Pliki do pobrania