Zarządzenie nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych

DZ. URZ. 2021.31
Ogłoszony: 13.05.2021

Pliki do pobrania