Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów

DZ. URZ. 2021.35
Ogłoszony: 19.05.2021

Pliki do pobrania