Zarządzenie nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych

DZ. URZ. 2021.38
Ogłoszony: 04.06.2021

Pliki do pobrania