Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi umożliwiającymi dostęp do baz danych Systemu Niejawnego Policji

DZ. URZ. 2021.39
Ogłoszony: 04.06.2021

Pliki do pobrania