Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

DZ. URZ. 2021.46
Ogłoszony: 29.06.2021

Pliki do pobrania