Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kontrterrorystycznej Policji

DZ. URZ. 2021.47
Ogłoszony: 29.06.2021

Pliki do pobrania