Zarządzenie nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lipca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Policji Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej

DZ. URZ. 2021.52
Ogłoszony: 16.07.2021

Pliki do pobrania