Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia

DZ. URZ. 2021.53
Ogłoszony: 20.07.2021