Zarządzenie nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania, funkcjonowania grup i zespołów antykonfliktowych

DZ. URZ. 2021.58
Ogłoszony: 09.08.2021

Pliki do pobrania