Zarządzenie nr 28 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

DZ. URZ. 2021.66
Ogłoszony: 27.08.2021

Pliki do pobrania