Zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia

DZ. URZ. 2021.88
Ogłoszony: 06.09.2021

Pliki do pobrania