Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

DZ. URZ. 2021.100
Ogłoszony: 23.09.2021

Pliki do pobrania