Zarządzenie nr 33 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

DZ. URZ. 2021.107
Ogłoszony: 15.10.2021

Pliki do pobrania