Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

DZ. URZ. 2021.149
Ogłoszony: 12.11.2021

Pliki do pobrania