Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji

DZ. URZ. 2021.158
Ogłoszony: 22.11.2021

Pliki do pobrania