Zarządzenie nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji

DZ. URZ. 2021.159
Ogłoszony: 22.11.2021

Pliki do pobrania