Zarządzenie nr 38 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych

DZ. URZ. 2021.181
Ogłoszony: 16.12.2021

Pliki do pobrania